Algemene voorwaarden / Leveringsvoorwaarden

 1. De aanvraag voor een inzet dient bij voorkeur minimaal 1 maand voor de datum van inzet per mail bij de coördinator van de kring binnen te zijn.
 2. De aanvraag zal zo snel mogelijk worden behandeld.
 3. Inzetten worden aangegaan voor de duur van minimaal twee uur, voor inzetten in Amsterdam en verder dan Amsterdam geldt een minimum van drie uur.
 4. Bij annuleren van de opdracht binnen 24 uur voor de aangevraagde datum wordt het volle tarief berekend.
 5. In geval van overmacht (ziekte, verkeer en weersomstandigheden) zal er gezocht worden naar een oplossing. De kring is niet aansprakelijk voor de eventuele consequenties.
 6. Wij doen onze uiterste best om alle aanvragen van assistentie te voorzien. De LOTUS®kring kan niet aansprakelijk gesteld worden wanneer een LOTUS®slachtoffer niet op een inzet verschijnt
 7. Wij willen u verzoeken om zoveel mogelijk de letsels bij aanvraag te vermelden zodat er extra materiaal en kleding meegenomen kan worden die niet tot de standaarduitrusting behoren.
 8. Wij zijn gebonden aan het reglement van Het Oranje Kruis. Zo kan het zijn dat een LOTUS®slachtoffer een letsel weigert te spelen op grond van eigen veiligheid. Overleg daarom met de LOTUS®slachtoffer die wordt ingezet wat de mogelijkheden zijn.
 9. Indien u niet tevreden bent over het spel, grime of acteerprestaties van een LOTUS®slachtoffer dan dient u dit in eerste instantie zelf met hem/haar op te nemen. Ook dient u dit kenbaar te maken bij de coördinator, wij willen u wel verzoeken om gegronde en goed onderbouwde beweegredenen.
 10. Wij proberen altijd een LOTUS®slachtoffer in te zetten die het dichtst bij de inzet locatie woont. Dit is echter niet bindend. Derhalve aanvaarden wij geen restricties qua km vergoedingen, en dienen de gefactureerde reiskosten betaald te worden
 11. Na de inzet ontvangt u zo snel mogelijk de factuur, deze dient binnen 14 dagen betaald te zijn.